ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Παρασκευή, 20-05-2011

Αποτελέσματα Εργ.Φ4 για φοιτητές επί πτυχίω (χειμ. εξ. 2010-2011)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αποτελεσμάτων του Εργ.Φ4 (χειμ. 2010-2011) που εστάλη στην Γραμματεία, για όσους φοιτητές (επί πτυχίω) έχουν εκπληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους, με βάση τα βαθμολόγια που έχουν μέχρι σήμερα παραδοθεί από τους διδάσκοντες και με την προϋπόθεση ότι είχαν δηλώσει τον κωδικό του μαθήματος.
AA AM Ονοματεπώνυμο Βαθμός
1 200400008 ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝ 7
2 200400192 ΠΕΝΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜ 7
3 200500106 ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ 7
4 200600040 ΓΟΥΛΙΑΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜ 7
5 200600114 ΜΑΣΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
(εστάλη στις 12-12-2011)
7

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή