ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Παρασκευή, 04-02-2011

Εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2010-2011)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2010-11) θα διενεργηθούν την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011 στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 11:00-12:30.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους.

Αριθμοί Μητρώου που αρχίζουν
από 200900... & λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
9 ή 011:00-11:15
1 ή 211:15-12:30
3 ή 4 11:30-11:40
5 ή 611:40-11:50
7 ή 811:50-12:00
Παλαιοτέρων ετών 12:00-12:30

Οι φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, κατά το πέρας των εγγραφών (14:00), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Φοιτητής που εγγράφεται πρώτος, δικαιούται να εγγράψει δύο ακόμη συναδέλφους του με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί στο εργαστήριο, ακόμη και αν ο δεύτερος και ο τρίτος συνεργάτης αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η προσκόμιση όλων των τριπτύχων.

Για τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, όσοι οφείλουν μία μόνο άσκηση, θα εγγραφούν αργότερα, για την συμμετοχή τους σε Συμπληρωματική Εργαστηριακή Άσκηση, που θα διενεργηθεί μετά το πέρας των οκτώ εβδομάδων Εργ.Φ4.

Ημέρες και ώρες ασκήσεων:
Τρίτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30,
Τετάρτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30,
Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30

Έναρξη ασκήσεων: Τρίτη 8 Μαρτίου 2011.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή