Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2010-2011)

Έναρξη: Τρίτη 8 Μαρτίου 2011

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
09:00-11:30 1. Σταθοπούλου & Πρωτονοταρίου

2. Μαρτίνος & Μποσιώλη

3. Σαρλής

1. Χατζηαγαπίου

2. -

3. Σαρλής

1. Δολόγλου

2. -

3. Σκορδάς

11:30-14:00 1. Ευταξίας & Καλημέρη

2. Παλληκάρη & Κωστόπουλος

3. Σκορδάς

1. Χατζηαγαπίου

2. Χατζηκωντής & Ντάντου

3. Παπαθανασίου

1. -

2. Ζάρδας & Παπασπύρου

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

14:00-16:30 1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. Νισταζάκης & Αδακτύλου

3. Συσκάκης

1. Μαμαλούγκος & Αγγελέτος

2. Γκούσκος & Κάρκας

3. Γλένης

1. -

2. Στεφάνου

3. Νισταζάκης & Γεωργάκη