Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2011-2012)

Έναρξη: Τρίτη 6 Μαρτίου 2012

. Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη
09:00-11:30 1. Παπαθανασίου & Πανταβού

2. Μαρτίνος & Μποσιώλη

3. Σαρλής

1. Χατζηαγαπίου

2. -

3. Νισταζάκης & Γεωργάκη

1. Δολόγλου & Κάρκας

2. Σιμσερίδης & Ραψομανίκης

3. Σκορδάς & Μπάτσαρης

11:30-14:00 1. Ευταξίας & Σγούρου

2. Παλληκάρη & Κωστόπουλος

3. Σκορδάς & Μπάτσαρης

1. -

2. -

3. -

1. Παπαθανασίου

2. Στεφάνου

3. Κατσίκα & Κοντογιάννης

14:00-16:30 1. Λόντος & Μαμαλούγκος

2. Νισταζάκης & Αδακτύλου

3. Συσκάκης

1. Μαμαλούγκος

2. Γκούσκος & Κιούσης

3. Γλένης

1. -

2. Σιμσερίδης & Μαστρογιάννης

3. Σαρλής & Γεωργαλάς