Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2012-2013)

Έναρξη: Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2013

. Δευτέρα Τετάρτη Πέμπτη
10:00-12:00 11:00-13:00
Κιούσης Δ1-4Α
Λάτσας Δ5-8Α
Γεωργάκη Δ1-4Β
Καρατάσου Δ5-8Β

Μαμαλούγκος Δ1-4Α
Διαμάντης Δ5-8Α
Μποσιώλη Δ1-4Β
Καραμπαρμπούνης Δ5-8Β

Αδακτύλου Δ1-4Α
Τσοχαντζής Δ5-8Α
Βούλγαρης Δ1-4Β
Στυλιάρης Δ5-8Β
12:00-14:00 13:00-15:00
Κιούσης Δ1-4Α
Λάτσας Δ5-8Α
Ανασοντζής Δ1-4Β
Παπασπύρου Δ5-8Β
Μαμαλούγκος Δ1-4Α
Καρατάσου Δ5-8Α
Μποσιώλη Δ1-4Β
Ιωαννίδης Δ5-8Β
Αδακτύλου Δ1-4Α
Καλτσουνίδης Δ5-8Α
Ανασοντζής Δ1-4Β
Παπασπύρου Δ5-8Β
14:00-16:00 .
.
.
.
Μανουσάκης Δ1-4Α
Νισταζάκης Δ5-8Α
.
.
Παπαχριστοπούλου Δ1-4Α
Χριστοδουλάκης Δ5-8Α
Γεωργάκη Δ1-4Β
Μαϊντάς Δ5-8Β

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα

Δ1-4Α

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ5-8Α

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ1-4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ5-8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Επιστροφή