Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2013-2014)

Έναρξη: Τρίτη 20 Μαΐου 2014

. Τρίτη
13:00-15:00
Τρίτη
15:00-17:00
Τετάρτη
14:00-16:00
Πέμπτη
9:00-11:00
Πέμπτη
11:00-13:00
Πέμπτη
13:00-15:00
Πέμπτη
15:00-17:00
Πέμπτη
17:00-19:00
Δ1-4Α Μανουσάκης Καλτσουνίδης Κιούσης Καλτσουνίδης Πρωτονοταρίου Μαμαλούγκος Αδακτύλου Κιούσης &
Νισταζάκης
Δ1-4Β Γεωργάκη Νίνος Πρωτονοταρίου Αδακτύλου Μποσιώλη Κλειδέρη Μποσιώλη Νίνος
Δ5-8Α Ντάντου Νισταζάκης Λάτσας Βούλγαρης Ντάντου Ζούνης Ζούνης Νισταζάκης
Δ5-8Β Δαγκλής Δαγκλής Καρατάσου Ιωαννίδης-Βαμβακάς Ιωαννίδης-Βαμβακάς Καραμπαρμπούνης Στυλιάρης &
Ραψομανίκης
-

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα

Δ1-4Α

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ5-8Α

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ1-4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ5-8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Επιστροφή