ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

 

Δευτέρα, 09-03-2015

Εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2014-2015)

Οι εγγραφές στο Εργ.Φ4 (2014-15) θα διενεργηθούν την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 13:00-14:30.

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι ώρες εγγραφής των φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201300...
& λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
0 ή 1 13:00-13:15
2 ή 3 13:15-13:30
4 ή 5 13:30-13:45
6 ή 7 13:45-14:00
8 ή 9 14:00-14:15
παλαιοτέρων ετών 14:15-14:30

Οι δευτεροετείς φοιτητές εγγράφονται ακριβώς και μόνον κατά τις ώρες που αναγράφονται παραπάνω. Καθυστέρηση συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών (14:30), οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση. Οπότε, δευτεροετής φοιτητής που εγγράφεται πρώτος (απαραίτητο τρίπτυχο), δικαιούται να εγγράψει έναν ακόμη συνάδελφό του, δευτεροετή μόνο (ΑΜ: 201300...), ως συνεργάτη στο εργαστήριο, ακόμη κι αν ο δεύτερος αναγράφεται σε μεθύστερη ώρα εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η επίδειξη του τριπτύχου και του συναδέλφου.

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση.

Διαθέσιμα τμήματα ασκήσεων (ημέρες-ώρες): Τρίτη 13:00-15:00, Τετάρτη 09:00-11:00, Τετάρτη 14:00-16:00, Πέμπτη 09:00-11:00, Πέμπτη 11:00-13:00, Πέμπτη 13:00-15:00, Πέμπτη 15:00-17:00, Πέμπτη 17:00-19:00.

Έναρξη Ασκήσεων Εργ.Φ4: Δευτέρα 16-03-2015.

Κατά την εγγραφή, παρέχεται το Φυλλάδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ4.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή