Πρόγραμμα Εργ.Φ4 (2018-2019)

Έναρξη: Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019

. Δευτέρα
09:00-11:00
Δευτέρα
15:00-17:00
Δευτέρα
17:00-19:00
Τρίτη
15:00-17:00
Τρίτη
17:00-19:00
Τετάρτη
09:00-11:00
Τετάρτη
11:00-13:00
Πέμπτη
09:00-11:00
Πέμπτη
15:00-17:00
Δ1-4Α Καλτσουνίδης Γεωργάκη Μητσάκου Γεωργάκη Μητσάκου Μαμαλούγκος Μποσιώλη Ντάντου Μητσάκου
Δ1-4Β Τσέτσερη Τσέτσερη Τσέτσερη Πρωτονοταρίου . Μποσιώλη Πρωτονοταρίου Καλτσουνίδης Καλτσουνίδης
Δ5-8Α Ιωαννίδης Δαγκλής Δαγκλής Βούλγαρης Καπότης Καρατάσου Καρατάσου Βούλγαρης Ιωαννίδης
Δ5-8Β Βούλγαρης Γιαννούρη Γιαννούρη Καλτσουνίδης . Γιαννούρη Γανωτή Καπότης Νισταζάκης

Σειρά επιβλέψεων (για τους διδάσκοντες)

.

1η, 5η εβδομάδα

2η, 6η εβδομάδα

3η, 7η εβδομάδα

4η, 8η εβδομάδα 9η εβδομάδα

Δ1-4Α

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β συμπληρωματική

Δ5-8Α

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β » »

Δ1-4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ3Α, Δ3Β, Δ4Α, Δ4Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β

Δ1Α, Δ1Β, Δ2Α, Δ2Β » »

Δ5-8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ7Α, Δ7Β, Δ8Α, Δ8Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β

Δ5Α, Δ5Β, Δ6Α, Δ6Β » »

Ασκήσεις Εργ.Φ4

αριθμός, τίτλος ασκήσεως
Δ1. Μέτρηση του λόγου e/me
Δ2. Βρόχος υστέρησης σιδηρομαγνητικού υλικού
Δ3. Μελέτη κυκλώματος RLC. Μιγαδική παράσταση αρμονικών μεγεθών
Δ4. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο
Δ5. Χαρακτηριστικές καμπύλες μετασχηματιστή
Δ6. Χαρακτηριστική καμπύλη γεννήτριας συνεχούς τάσεως
Δ7. Φασματοσκοπία
Δ8. Μελέτη μαγνητικού πεδίου πηνίου, Νόμος Biot-Savart

Επιστροφή