Πρόγραμμα Εργαστηρίου Φυσικής για φοιτητές
του Τμήματος Βιολογίας (2013-2014)

Έναρξη: Τρίτη 27 Μαΐου 2014

Παιδαγωγικοί λόγοι (γνωριμία με τους φοιτητές και ορθότερη αξιολόγησή τους) επιβάλλουν κάθε διδάσκων να διατρέχει με την ίδια ομάδα (δωδεκάδα) φοιτητών και τις τρεις ασκήσεις του κύκλου του.

Η σειρά των ασκήσεων είναι:

Τρίτη 16:00-17:30 1ος κύκλος Αντώνιος Παπαθανασίου 1.1 1.2 1.3
. . Ελισάβετ Μποσιώλη 1.2 1.3 1.1
. . Νεκτάριος Μαμαλούγκος 1.3 1.1 1.2
. 2ος κύκλος Βλάσιος Λυκοδήμος 2.1 2.2 2.3
. . Νεκταρία Αδακτύλου 2.2 2.3 2.1
. . Δημήτριος Ζούνης 2.3 2.1 2.2
Πέμπτη 13:00-14:30 1ος κύκλος Ελισάβετ Δολόγλου 1.1 1.2 1.3
. . Άννα Πρωτονοταρίου 1.2 1.3 1.1
. . Αννέτα Μαντζιαφού 1.3 1.1 1.2
. 2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 2.1 2.2 2.3
. . Σταυρούλα Καρατάσου 2.2 2.3 2.1
. . Αγγελική Ντάντου 2.3 2.1 2.2

Την τετάρτη εβδομάδα, οι φοιτητές των δύο κύκλων αντιμετατίθενται και επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά ασκήσεων (με νέα δωδεκάδα φοιτητών).

Επιστροφή