Πρόγραμμα Εργαστηρίου Φυσικής για φοιτητές
του Τμήματος Βιολογίας (2014-2015)

Έναρξη: Τρίτη 21 Απριλίου 2015

Παιδαγωγικοί λόγοι (γνωριμία με τους φοιτητές και ορθότερη αξιολόγησή τους) επιβάλλουν κάθε διδάσκων να διατρέχει με την ίδια ομάδα (δωδεκάδα) φοιτητών και τις τρεις ασκήσεις του κύκλου του.

Η σειρά των ασκήσεων είναι:

    Ονοματεπώνυμο εσωτ. τηλ.        
Τρίτη 15:00-17:00 1ος κύκλος Θεοχάρης Αγγελέτος 6726 angelet@phys.uoa.gr 1.1 1.2 1.3
. . Άννα Πρωτονοταρίου 6837 aprot@phys.uoa.gr 1.2 1.3 1.1
. . Ελισάβετ Μποσιώλη 6837 ebossiol@phys.uoa.gr 1.3 1.1 1.2
. 2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr 2.1 2.2 2.3
. . Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr 2.2 2.3 2.1
. . Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr 2.3 2.1 2.2
Πέμπτη 13:00-15:00 1ος κύκλος Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr 1.1 1.2 1.3
. . Άννα Πρωτονοταρίου 6837 aprot@phys.uoa.gr 1.2 1.3 1.1
. . Ελισάβετ Μποσιώλη 6837 ebossiol@phys.uoa.gr 1.3 1.1 1.2
. 2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr 2.1 2.2 2.3
. . Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr 2.2 2.3 2.1
. . Αγγελική Ντάντου 6837 antant@phys.uoa.gr 2.3 2.1 2.2

Την τετάρτη εβδομάδα, οι φοιτητές των δύο κύκλων αντιμετατίθενται και επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά ασκήσεων (με νέα δωδεκάδα φοιτητών).

Επιστροφή