Διδάσκοντες Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2011-2012)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Ονοματεπώνυμο αρ. τηλ. ηλ. διεύθυνση Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φυσ. τμ. Γεωλ.
Γεωργία Βερτσιώτη . georgia.vert@gmail.com .
Κωνσταντίνος Γεωργαλάς 6912, 6913 kosgeorgalas@yahoo.com .
Νικόλαος Γκούσκος 6782 ngouskos@phys.uoa.gr .
Σπυρίδων Γλένης 6811 sglenis@phys.uoa.gr .
Βασιλική Κατσίκα 6813 vkatsik@phys.uoa.gr .
Δημήτριος Κιούσης 6793 dkiouss@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Τε, Πα 12:00-14:00
Ιωάννης Κοντογιάννης 6864 gkontog@phys.uoa.gr .
Βασίλειος Κωστόπουλος 6850 vaskos06@hotmail.com Τομ.Περ.&Μετ. κτ.V, όρ.Β, γρ.Α4, καθημ. 10:00-16:00
Λιάκος; . . .
Φωτεινή Παλληκάρη 6823 fpallik@phys.uoa.gr .
Πούρη; . . .
Ευστρατία Σγούρου 6724 e_sgourou@hotmail.com .
Ευθύμιος Σκορδάς 6735 eskordas@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3, Τρ&Πε 14:00-15:00
Εμμανουήλ Συσκάκης 6912, 6913 esysk@phys.uoa.gr .

Επιστροφή