Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2011-2012)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 24-10-2011

Δευτέρα κύκλος / διδάσκων   Τετάρτη κύκλος / διδάσκων   Πέμπτη κύκλος / διδάσκων
13:00-15:00 Κ1: Εμμ. Συσκάκης
Κ2: Σπ. Γλένης
Κ3: Δ. Κιούσης, Κ. Γεωργαλάς
Κ4: Ν. Γκούσκος, Β. Κωστόπουλος
. . . . 12:00-14:00

Κ1: Ε. Σγούρου
Κ2: Ι. Κοντογιάννης
Κ3: Φ. Παλληκάρη
Κ4: Α. Πούρη

15:00-17:00 Κ1: Γ. Βερτσιώτη
Κ2: Σ. Γλένης

. 15:00-17:00

Κ1: Γ. Βερτσιώτη
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Ε. Σκορδάς
Κ4: Β. Κατσίκα

. 14:00-16:00 Κ1: Ε. Σγούρου
Κ2: Ι. Κοντογιάννης
Κ3: Φ. Παλληκάρη, Α. Λιάκος
Κ4: Α. Πούρη

Επιστροφή