Διδάσκοντες Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2012-2013)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επώνυμο αρ. τηλ. ηλ. διεύθυνση Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φυσ. τμ. Γεωλ.
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Κωνσταντίνος Γεωργαλάς 6912 kosgeorgalas@yahoo.com .
Νικόλαος Γκούσκος 6782 ngouskos@phys.uoa.gr .
Σπυρίδων Γλένης 6811 sglenis@phys.uoa.gr .
Σταυρούλα Καρατάσου 6994 skarat@phys.uoa.gr .
Βασιλική Κατσίκα 6813 vkatsik@phys.uoa.gr .
Δημήτριος Κιούσης 6793 dkiouss@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Τε, Πα 12:00-14:00
Ευθύμιος Σκορδάς 6735 eskordas@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3, Τρ&Πε 14:00-15:00

Επιστροφή