Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2012-2013)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 19-11-2012

Δευτέρα κύκλος / διδάσκων   Τετάρτη κύκλος / διδάσκων   Πέμπτη κύκλος / διδάσκων
13:00-15:00 Κ1: Δ. Κιούσης
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Σ. Καρατάσου
Κ4: Ν. Γκούσκος
. . . . 12:00-14:00

Κ1: Χ. Γεωργάκη
Κ2: Β. Κατσίκα
Κ3: Στ. Καρατάσου
Κ4: Ε. Σκορδάς

15:00-17:00 Κ1: Ε. Σκορδάς
Κ2: Σ. Γλένης

. 15:00-17:00

Κ1: Ε. Σκορδάς
Κ2: Β. Κατσίκα
Κ3: Χ. Γεωργάκη
Κ4: Ν. Γκούσκος

. 14:00-16:00 Κ1: -
Κ2: -
Κ3: Ε. Σκορδάς
Κ4: Β. Κατσίκα

Επιστροφή