Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2013-2014)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 20-01-2014

Δευτέρα κύκλος / διδάσκων   Τετάρτη κύκλος / διδάσκων   Πέμπτη κύκλος / διδάσκων
13:00-15:00 Κ1: Δ. Κιούσης
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Σ. Καρατάσου
Κ4: Κ. Μπάτσαρης
. . . . 12:00-14:00

Κ1: Χ. Γεωργάκη
Κ2: Ε. Σκορδάς
Κ3: Στ. Καρατάσου
Κ4: Α. Πούρη

15:00-17:00 Κ1: Ε. Σκορδάς
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Χ. Γεωργάκη
Κ4: Ν. Γκούσκος
. 15:00-17:00

Κ1: Δ. Κιούσης
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Κ. Γεωργαλάς
Κ4: Ν. Γκούσκος

. . .

Επιστροφή