Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2014-2015)

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 03-11-2014

Δευτέρα κύκλος / διδάσκων   Τετάρτη κύκλος / διδάσκων   Πέμπτη κύκλος / διδάσκων
13:00-15:00 Κ1: Π. Κλειδέρη
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Σ. Καρατάσου
Κ4: Χ. Γεωργάκη
. . . . 12:00-14:00

Κ1: Π. Κλειδέρη
Κ2: Ε. Σκορδάς
Κ3: Σ. Καρατάσου
Κ4: Χ. Γεωργάκη

15:00-17:00 Κ1: Δ. Κιούσης
Κ2: Σ. Γλένης
Κ3: Σ. Καρατάσου
Κ4: Ν. Καλτσουνίδης
. 15:00-17:00

Κ1: Δ. Κιούσης
Κ2: Π. Γανωτή
Κ3: Ε. Σκορδάς
Κ4: Χ. Γεωργάκη

. 14:00-16:00 Κ1: .
Κ2: Ε. Σκορδάς
Κ3: Α. Καραμπαρμπούνης
Κ4: Δ. Ζούνης

Επιστροφή