Πρόγραμμα Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2016-2017)

Έναρξη Ασκήσεων: Τετάρτη 19-10-2016

Τετάρτη 15:00-17:00 1ος κύκλος Σπύρος Γαρδέλης 1.1 1.2 1.3
" " Μαρία Χατζάκη 1.2 1.3 1.1
" " Ελένη Πρέκα 1.3 1.1 1.2
  2ος κύκλος Χρύσα Γεωργάκη 2.1 2.2 2.3
  " Γιώργος Βαρώτσος 2.2 2.3 2.1
  " Σπύρος Γλένης 2.3 2.1 2.2
Πέμπτη 12:00-14:00 1ος κύκλος Δημήτρης Ιωαννίδης 1.1 1.2 1.3
  " Μαρία Χατζάκη 1.2 1.3 1.1
  " Μαρία Γεροντίδου 1.3 1.1 1.2
  2ος κύκλος Σταυρούλα Καρατάσου 2.1 2.2 2.3
  " Ευθύμιος Σκορδάς 2.2 2.3 2.1
  " Σπύρος Γλένης 2.3 2.1 2.2

Επιστροφή