Διδάσκοντες Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2017-2018)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επώνυμο αρ. τηλ. ηλ. διεύθυνση Γραφείο-ώρες φοιτητών Εργ.Φυσ. τμ. Γεωλ.
Σπύρος Γαρδέλης 6985 sgardelis@phys.uoa.gr .
Μαρία Γεροντίδου 6890, 6901 mgeront@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Σπυρίδων Γλένης 6811 sglenis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Β, γρ.33
Δημήτριος Ιωαννίδης-Βαμβακάς 6769 dioannid@phys.uoa.gr .
Σταυρούλα Καρατάσου 6994 skarat@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.23, Δε-Τρ. 12:00-14:00
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, γρ.8, Τρ-Πε 12:00-14:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., όρ.Α, γρ.Α23, Δε 11:00-13:00
Άννα Πρωτονοτάριου 6837 aprot@phys.uoa.gr Τομ.Περ. κτ.V, όρ.Α, γρ.Α9
Ευθύμιος Σκορδάς 6735 eskordas@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3, Τρ&Πε 14:00-15:00
Μαρία Χατζάκη 4192 marhat@geol.uoa.gr Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας

Επιστροφή