Διδάσκοντες Εργ.Φυσ. για φοιτητές τμ. Γεωλογίας (2019-2020)

Σημείωση: τα εσωτερικά (τετραψήφια) τηλέφωνα καλούνται από έξω ως 210-727-ΧΧΧΧ

Όνομα Επώνυμο αρ. τηλ. ηλ. διεύθυνση διεύθυνση γραφείου ώρες φοιτητών
Σπύρος Γαρδέλης 6985 sgardelis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Β, γρ.33 .
Μαρία Γεροντίδου 6890, 6901 mgeront@phys.uoa.gr Τομ.Πυρ. κτ.V, όρ.Γ, γρ. 9 Τε 11:30-13:00
Χρύσα Γεωργάκη 6870 cgeorgakis@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ. ..., όρ. ..., γρ. ... .
Σπυρίδων Γλένης 6811 sglenis@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Β, γρ.33 .
Δημήτριος Ιωαννίδης-Βαμβακάς 6769 dioannid@phys.uoa.gr Τομ.Αστρ., κτ.IV, όρ.Γ, γρ.47 .
Σταυρούλα Καρατάσου 6995 skarat@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.23 Πε 11:00-12:00
Νεκτάριος Μαμαλούγκος 6958 nektar@phys.uoa.gr Εργ.Φυσικής, κτ.IV, όρ.0, γρ.8 Τε 09:00-11:00
Αννέτα Μαντζιαφού 6849 amant@phys.uoa.gr Τομ.Φυσ.Περ.Μετ., κτ.V, όρ.Α, γρ.Α23 Δε 12:00-14:00
Βασίλειος Σακκάς . . . .
Ευθύμιος Σκορδάς 6735 eskordas@phys.uoa.gr Τομ.Στερ.Κατ., κτ.IV, όρ.Α, γρ.3 Τρ&Πε 14:00-15:00
Μαρία Χατζάκη 4192 marhat@geol.uoa.gr Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωγραφίας & Κλιματολογίας .

Επιστροφή