ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Τμήματος Γεωλογίας

 

Δευτέρα, 07-10-2019

Εγγραφές στο Εργαστήριο Φυσικής για φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας

Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος να εγγραφούν στο Εργαστήριο Φυσικής.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν στον χώρο του Εργαστηρίου Φυσικής (Τμήμα Φυσικής, Κτήριο IV, Ισόγειο), την Πέμπτη 10-10-2019 και ώρες 12:00-13:00.

Διαθέσιμα τμήματα, κατά ημέρα και ώρα, είναι τα εξής: Τετάρτη 15:00-17:00 και Πέμπτη 12:00-14:00.

Έναρξη εργαστηριακών ασκήσεων: Τετάρτη 16-10-2019, Πέμπτη 17-10-2019.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή