ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Κ1

 

Τρίτη, 14-10-2014

Εγγραφές στο Εργ.Κ1 (2013-2014)

Οι εγγραφές στο Εργαστήριο Κορμού Ι (Αστροφυσική-Ηλεκτρονική-Περιβάλλον) έτους 2013-14 θα διενεργηθούν την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2014, στο Εργαστήριο Φυσικής, κατά τις ώρες 11:30-12:45.

Στην εγγραφή απαιτείται η φοιτητική ταυτότητα (τρίπτυχο).

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ώρες εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών (σε συγκεκριμένο μόνον χρονικό διάστημα), βάσει του τελευταίου ψηφίου του αριθμού μητρώου τους, για την αποφυγή συνωστισμού κατά την προσέλευση στην διαδικασία εγγραφών.

Αριθμοί Μητρώου
που αρχίζουν
από 201100...
λήγουν σε...
Ώρες
εγγραφής
1 ή 2 11:30-11:45
3 ή 4 11:45-12:00
5 ή 6 12:00-12:10
7 ή 8 12:10-12:20
9 ή 0 12:20-12:30

Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται με έναν ή δύο φοιτητές ανά εργαστηριακή θέση.

Τριτοετής φοιτητής που εγγράφεται στην ώρα του, δικαιούται να εγγράψει και έναν ακόμη συνάδελφό του, τριτοετή (ΑΜ: 201100ΧΧΧ), με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί στο εργαστήριο, ακόμη και αν ο δεύτερος αναγράφεται σε κατάλογο μεθύστερης ώρας εγγραφών· προϋπόθεση γι’ αυτό, η προσκόμιση του δευτέρου τριπτύχου.

Καθυστέρηση προσέλευσης στην ώρα εγγραφής συνεπάγεται ότι ο φοιτητής εγγράφεται τελευταίος, μετά το πέρας των εγγραφών, οπότε θα έχει μειωμένες δυνατότητες επιλογής ώρας.

Διαθέσιμα τμήματα (ημέρες και ώρες ασκήσεων):

Δευτέρα 15:00-18:00
Τρίτη 11:00-14:00
Τρίτη 14:00-17:00
Πέμπτη 09:00-12:00
Πέμπτη 12:00-15:00
Πέμπτη 16:00-19:00

Θα πραγματοποιηθούν δύο (2) σειρές Εργαστηρίων ανά επιστημονικό πεδίο.

Οι φοιτητές θα διέλθουν δέκα (10) εβδομάδες εργαστηριακών ασκήσεων (2 Ηλεκτρονική, 4 Αστροφυσική, 4 Μετεωρολογία).

Κατά την εγγραφή θα διανεμηθεί το Φυλλάδιο με το περιεχόμενο δύο επιστημονικών πεδίων, Ηλεκτρονικής και Αστροφυσικής. Το τρίτο πεδίο, Μετεωρολογίας,  θα διανεμηθεί σε ξεχωριστό φυλλάδιο.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις θα διεξάγονται στους χώρους των αντίστοιχων Τομέων.

Έναρξη Ασκήσεων: Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2014

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή