ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

. . Τρίτη, 21-5-2003

Αποτελέσματα Εργ.Φ1 (2002-2003)

Τα αποτελέσματα των Εργ.Φ1 έχουν αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής.

Οι βαθμολογίες θα σταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής την Παρασκευή 30-5-2003.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή