ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

. . Τρίτη, 28-5-2003

Συμπληρωματική άσκηση Εργ.Φ3

Καλούνται οι φοιτητές που οφείλουν μία μόνο (1) εργαστηριακή άσκηση για το Εργ.Φ3, να εγγραφούν για την εκτέλεση Συμπληρωματικού Εργαστηρίου.

Οι εγγραφές θα γίνονται από Τετάρτη 28-5-2003 έως και Παρασκευή 6-6-2003, και κατά τις ώρες 10:00-13:00, στο γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίων Φυσικής (Παρασκευαστήριο).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή