ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Τρίτη, 17-6-2003

Εκκρεμότητες από φοιτητές παλαιοτέρων ετών

Παρακαλούνται οι Φοιτητές προηγουμένων ετών που έχουν περάσει επιτυχώς το Εργ.Φ1, ή το Εργ.Φ2, να το έχουν δηλώσει εγκαίρως στη Γραμματεία του Τμήματος, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία τους στις μηχανογραφημένες Βαθμολογικές Καταστάσεις της Γραμματείας.

Το αυτό ισχύει και μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχουν μερικοί Φοιτητές που, ενώ έχουν περατώσει τις υποχρεώσεις τους στο Μηχανουργείο, δεν έχουν προσκομίσει την αντίστοιχη βεβαίωση του Μηχανουργείου στον κ. Π. Ιωάννου.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή