Παρασκευή, 19-9-2003

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

.
. . .

Ανακοίνωση: Λειτουργία του Τμήματος Φυσικής

Η λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικής για τη συνέχεια, επηρεάζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή