Τρίτη, 30-9-2003

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

.

Αθήνα, 30-09-2003

Ανακοίνωση: Λειτουργία του Τμήματος Φυσικής

Η λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικής για τη συνέχεια, επηρεάζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών (29-9-2003).

Εκ του Εργαστηρίου Φυσικής

Επιστροφή