ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δευτέρα, 13-10-2003

Ανακοίνωση: Λειτουργία του Τμήματος Φυσικής

Η λειτουργία του Τμήματος Φυσικής και των Εργαστηρίων Φυσικής για τη συνέχεια, επηρεάζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως Διδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστημών (10-10-2003).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή