ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

. .

Πέμπτη, 23-10-2003

Συμπληρωματικές Ασκήσεις Εργ.Φ2

Οι Συμπληρωματικές Ασκήσεις Εργ.Φ2 δεν θα γίνουν κατά την παρούσα φάση (Οκτώβριος 2003)· προγραμματίζονται να γίνουν με την έναρξη του Εαρινού Εξαμήνου σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, όταν αυτό προγραμματισθεί επακριβώς από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για τους φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν πτυχίο κατά την τρέχουσα περίοδο (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2003) και οφείλουν ακόμη Εργ.Φ2, πρέπει να δηλώσουν την υποχρέωση αυτή στο Εργαστήριο Φυσικής (Παρασκευαστήριο Εργαστηρίου, στους κ. Στ. Νουνό ή κ. Δ. Κιούση) εντός των επομένων ημερών. Οι ελάχιστοι (υπολογίζουμε δύο ή τρεις το πολύ), θα εκτελέσουν το Συμπληρωματικό Εργαστήριο που οφείλουν με τη λήξη της αποχής του Συλλόγου ΔΕΠ, ώστε να δύνανται να λάβουν εγκαίρως το Πτυχίο τους. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Στο Εργαστήριο Φυσικής εγκαθίστανται τώρα οι ασκήσεις του Εργ.Φ1 για τους νέους πρωτοετείς 2003-04.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή