Παρασκευή, 14-11-2003

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

.
. . .

Εκκρεμότητες σε βαθμολογίες Εργ.Φ3

Όσοι εκ των φοιτητών, οι οποίοι ασκήθηκαν στο Εργ.Φ3 κατά το έτος 2002-03, δεν έχουν τελικό βαθμό στον παρακάτω πίνακα, καλούνται να συνεννοηθούν με τον κ. Στέλιο Νουνό (στο Παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Φυσικής) για την λύση του προβλήματος.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή