ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Παρασκευή, 28-11-2003

Επείγουσα Ανακοίνωση για όσους ΔΕΝ εκτέλεσαν την Άσκηση Α0 στο Εργ.Φ1

  1. Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας πολύ μικρός, ευτυχώς, αριθμός φοιτητών ΔΕΝ εκτέλεσαν την εισαγωγική Άσκηση Α0 για διαφορετικούς λόγους (π.χ. απουσία, αργοπορημένη άφιξη ή ΜΗ παράδοση των Ασκήσεων Σφαλμάτων).

  2. Το Εργαστήριο προσφέρει μια τελευταία ευκαιρία για όσους εγγεγραμμένους στο Εργαστήριο ΦΙ δεν έκαναν την Α0 και οργανώνει την ερχόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ, 1 Δεκεμβρίου 2003, ένα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ Εργαστήριο της Α0 στις 3 το απόγευμα ΑΚΡΙΒΩΣ.

  3. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι να έχετε ήδη παραδώσει ή να φέρετε τότε τις 4 Ασκήσεις Σφαλμάτων και να έχετε μελετήσει πολύ καλά τα θέματα της Θεωρίας Σφαλμάτων και την Άσκηση Α0 από το φυλλάδιό σας.

  4. Η διάρκεια του Εργαστηρίου θα είναι, το μέγιστο, 2½ ώρες (15:00-17:30)· στη συνέχεια θα μπορέσετε να ενταχθείτε και να συνεχίσετε τα Εργ.Φ1 κανονικά.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή