ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Πέμπττη, 13-1-2005

Ανακοίνωση για υποχρεώσεις φοιτητών στο Εργ.Φ3

Καλούνται όσοι φοιτητές οφείλουν μία άσκηση στο Εργαστήριο Φ3 ή οφείλουν όλο το Εργαστήριο Φ3 και επιθυμούν να το κάνουν με την Β' Ομάδα στο εαρινό εξάμηνο, να το δηλώσουν στον κ. Στ. Νουνό (στο Παρασκευαστήριο), καθημερινώς κατά τις ώρες 11:00-14:00, και το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2005.

Εκ του Εργαστηρίου

Επιστροφή