ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τετάρτη, 16-2-2005

Έναρξη Ασκήσεων Εργ.Φ3 Β σειράς

Έναρξη των Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ3 για την δεύτερη σειρά φοιτητών θα γίνει την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2005, σύμφωνα με το πρόγραμμα για το οποίο έχουν ήδη ενημερωθεί.
Εκ του Εργαστηρίου

Επιστροφή