ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Παρασκευή, 18-2-2005

Προεγγραφή φοιτητών παλαιοτέρων ετών στο Εργ.Φ2

Καλούνται οι φοιτητές των παλαιοτέρων ετών (όχι του Α' έτους), οι οποίοι οφείλουν ολόκληρο το Εργαστήριο Φυσικής 2, να προεγγραφούν στο γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες Παρασκευή 18, Δευτέρα 21 και Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2005, και κατά τις ώρες 10:00-13:00.

Θα ακολουθήσει ετέρα ανακοίνωση για τους υπολοίπους φοιτητές με εκκρεμότητα μόνον μίας συμπληρωματικής ασκήσεως ή ενός κύκλου ασκήσεων.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή