ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Πέμπτη, 24-02-2005

Έναρξη Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ4

Το Εργαστήριο Φυσικής 4 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28-2-3005, συμφώνως προς το πρόγραμμα.

Όλοι οι φοιτητές πρέπει να είναι προετοιμασμένοι με την Άσκηση που τους υπεδείχθη κατά τις εγγραφές.

Κατ' εξαίρεση οι παρακάτω φοιτητές του τμήματος Παρασκευής 11:30-14:00 θα ξεκινήσουν με διαφορετική άσκηση:

200300224 Σταυράκης Αχιλλέας 3.2
200300142 Μητσόπουλος Παναγιώτης 3.2
200300357 Παππάς Εμμανουήλ 3.2
200000224 Παπαοικονόμου Ιωάννης 3.3
200000369 Μπόβη Παρασκευή 3.3

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή