ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Πέμπτη, 13-10-2005

Αναπλήρωση μη πραγματοποιηθείσης εισαγωγικής Διαλέξεως Εργ.Φ1

Η Εισαγωγική στο Εργαστήριο Φυσικής Διάλεξη για το Β τμήμα, που δεν εδόθη την Τετάρτη 12-10-2005, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14-10-2005, 10:00-12:00, στην Αίθουσα Αρχιμήδης, που ευρίσκεται στον Α' όροφο της Ανατολικής Πτέρυγας του Κτηρίου 5 του Τμήματος Φυσικής (ένα όροφο κάτω από την Γραμματεία του Τμήματος).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή