ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Δευτέρα, 31-10-2005

Υπόλοιπες εγγραφές Εργ.Φ1

Όσοι φοιτητές, για οποιονδήποτε λόγο, δεν ενεγράφησαν στο Εργ.Φ1, μπορούν να εγγραφούν την Δευτέρα 31-10-2005, από 10:30 έως 13:00 στον χώρο του Γραφείου των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο).

Έχουν απομείνει ελεύθερες θέσεις προς εγγραφή στα τμήματα: Τρίτη 10:00-12:300 (24 θέσεις) και Πέμπτη 16:30-19:00 (11 θέσεις).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή