ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Τρίτη, 22-11-2005

Εγγραφή για συμπληρωματική άσκηση και κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ4

Καλούνται όσοι φοιτητές οφείλουν μία συμπληρωματική άσκηση ή έναν ολόκληρο κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ4, να το δηλώσουν στην κ. Ιφιγένεια Κεραμιτσόγλου στο Γραφείο 23 του Εργαστηρίου Φυσικής, κατά τις ημέρες Τρίτη 29-11, Τετάρτη 30-11 και Πέμπτη 01-12-2005, και κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή