ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Παρασκευή, 20-04-2007

Προεγγραφή φοιτητών παλαιοτέρων ετών στο Εργ.Φ2

Καλούνται οι φοιτητές των παλαιοτέρων ετών (όχι του Α' έτους, ούτε οι περσινοί των οποίων εκκρεμούν ακόμη Εργαστηριακές Ασκήσεις), οι οποίοι οφείλουν ολόκληρο το Εργαστήριο Φυσικής 2, να προεγγραφούν στο γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο) κατά τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα 23 έως και Παρασκευή 27 Απριλίου 2007, κατά τις ώρες 11:00-13:00.

Θα ακολουθήσει ετέρα ανακοίνωση για τους υπολοίπους φοιτητές με εκκρεμότητα μόνον μίας συμπληρωματικής ασκήσεως ή ενός μόνον κύκλου ασκήσεων.

Προσοχή: η διαδικασία προεγγραφής δεν αποτελεί κανονική εγγραφή!). Μετά από την προεγγραφή σας θα εγγραφείτε κανονικά την ίδια ημέρα εγγραφών όπως και οι εφετινοί πρωτοετείς. (πρώτα ο Θεός)

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή