ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Τρίτη, 24-04-2007

Πρόγραμμα επαναλειτουργίας Εργ.Φ1

Ανακοινώνεται παρακάτω το πρόγραμμα Εργαστηριακών Ασκήσεων που απομένουν για την ολοκλήρωση του Εργ.Φ1.

Παρατήρηση. Προσπαθήστε ειδικώς αυτήν την περίοδο, να ΜΗΝ απουσιάζετε από το Εργαστήριο Φυσικής. Όπως γνωρίζετε, υπάρχει ασφυκτική χρονική πίεση για την ομαλή διεκπεραίωση των διδακτικών υποχρεώσεων.

Το Τμήμα της Τετάρτης θα ασκηθεί στις
25 Απριλίου,
2 Μαΐου και
9 Μαΐου (ημέρα των Φοιτητικών Εκλογών).

Τα Τμήματα της Πέμπτης θα ασκηθούν
26 Απριλίου,
3 Μαΐου και
10 Μαΐου (επομένη των Φοιτητικών εκλογών).

Διευκρινίζεται ότι οι ελάχιστοι που ενδεχομένως να έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα να ασκηθούν στις 10 Μαΐου, θα πάρουν (δικαιολογημένη) απουσία και θα κάνουν το Εργαστήριο αυτό στο Συμπληρωματικό, άσχετα με το αν έχουν ήδη μία απουσία.

Συμπληρωματικές Ασκήσεις Εργ.Φ1
Θα γίνουν αυθημερόν στις 17 Μαΐου 2007 σε ώρες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, και αναλόγως των συνολικών απουσιών. Εκτιμάται ότι θα αρκούν δύο συνεχόμενα 2½ωρα για την κάλυψη των ΣΥμπληρωματικών Ασκήσεων.

Εναλλαγή Διατάξεων Εργ.Φ1 και Εργ.Φ2
Την Παρασκευή 18 Μαΐου αρχίζει η απεγκατάσταση των 30 διατάξεων Εργ.Φ1 και η εγκατάσταση των 40 διατάξεων Εργ.Φ2.

Προσοχή. Κάθε ματαίωση διεξαγωγής των Εργαστηρίων στις παραπάνω ημέρες και ώρες συνεπάγεται τη μεταφορά τους περί το τέλος Ιανουαρίου 2008 εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες τότε.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή