ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τετάρτη, 25-04-2007

Εγγραφή για συμμετοχή στην β ομάδα Εργ.Φ3

Καλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να ασκηθούν στην β ομάδα του Εργ.Φ3, ή οφείλουν έναν ολόκληρο κύκλο ασκήσεων, να προσέλθουν για εγγραφή, δηλώνοντάς το στους αντίστοιχους πίνακες που έχουν αναρτηθεί έξω από το Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο), το συντομότερο δυνατό, εφόσον δεν το έχουν κάνει ήδη.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή