ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Παρασκευή, 4-5-2007

Περάτωση κύκλου Εργ.Φ3 (ειδική ανακοίνωση)

Προσκαλούνται οι παρακάτω φοιτητές που συμμετέχουν στο Εργ.Φ3 στο τμήμα Τρίτη 12:00-14:00 (κύκλος 1Γ1-4) να προσέλθουν, με επαρκή προετοιμασία, στην πραγματοποίηση των ασκήσεων που οφείλουν, την Τρίτη 8/5/2007 10-12, ως εξής:
200500321 Καμαρινόπουλος Σ. Γ1
200500157 Νίκας Σ. Γ1
200500054 Ευστρατίου Δ. Γ2
200500314 Δαφνή Α. Γ2
200500065 Θαλασσινός Β. Γ3
200500300 Λαβδαίος Κ. Γ3

Περαιτέρω επικοινωνία, για οποιαδήποτε ερώτηση ή κώλυμα, με την κ. Κλειδέρη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pulsars@otenet.gr

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή