ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

Δευτέρα, 07-05-2007

Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ1,
για φοιτητές που οφείλουν μία άσκηση

Οι φοιτητές παλαιοτέρων ετών που οφείλουν μία μόνον Εργαστηριακή Άσκηση, προσκαλούνται να δηλώσουν όνομα και οφειλόμενη άσκηση στο γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου (Παρασκευαστήριο) από την Δευτέρα 07-05-2007 έως και την Δευτέρα 14-01-2007, ώρες 11:00-13:00.

Οι ελάχιστες (2-3) περιπτώσεις φοιτητών που δικαιολογημένα οφείλουν Δύο Ασκήσεις, πρέπει επίσης να δηλωθούν, όπως παραπάνω.

Οι Συμπληρωματικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργ.Φ1 θα πραγματοποιηθούν μόνον την Πέμπτη, 17 Μαΐου 2007, 09:00-11:30 & 11:30-14:00.

Την Τρίτη, 15-05-2007 θα αναρτηθούν αναλυτικοί κατάλογοι ονομάτων και ωρών στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου και στον Δικτυακό Τόπο του Εργαστηρίου Φυσικής http://physlab.phys.uoa.gr. Προφανώς, πρέπει να προσέλθετε επαρκώς προετοιμασμένοι στην Άσκηση που οφείλετε.

Η γραπτή εργασία της συμπληρωματικής ασκήσεως πρέπει να παραδοθεί έως την Πέμπτη 24 Μαΐου 2007 το αργότερο, σε γραφείο που θα σας υποδείξει ο αντίστοιχος για την άσκηση επιβλέπων της Συμπληρωματικής Άσκησης. Μη έγκαιρη επίδοση της εργασίας σας συνεπάγεται τον μηδενισμό της.

Από τις 18-05-2007 οι Διατάξεις των Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ1 αποσύρονται και εγκαθίστανται σταδιακά οι Διατάξεις για τις Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργ.Φ2.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή