ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ4

Πέμπτη, 10-05-2007

Τμήματα Συμπληρωματικής Εγγραφής στο Εργ.Φ4

Έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το Γραφείο Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο) οι κατάλογοι με τα Τμήματα Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ4, στα οποία συμμετέχουν οι φοιτητές του Β έτους που δεν ενεγράφησαν στις 07-05-2007 και είχαν δηλώσει τα ονόματά τους προς εγγραφή.

Επίσης, στον ίδιο πίνακα έχει αναρτηθεί ο κατάλογος ονομάτων του Τμήματος που δημιουργήθηκε για τους φοιτητές του περσινού (2005-2006) τμήματος Πέμπτη 16:30-19:00 και είχαν εκκρεμότητα σε έναν Κύκλο.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή