ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τετάρτη, 16-05-2007

Επανάληψη ενός Κύκλου Εργαστηριακών Ασκήσεων Εργ.Φ3

Οι παρακάτω φοιτητές που οφείλουν έναν κύκλο ασκήσεων στο Εργ.Φ3 ειδοποιούνται ότι οι ασκήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Τμήμα Τετάρτη 11:00-13:00, από 30-05-2007 και εφεξής.

Στον πίνακα αναγράφεται επίσης η εναρκτήρια άσκηση για κάθε φοιτητή.

ΑΣΚΗΣΗ
ΕΝΑΡΞΗΣ
Α.Μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Γ2 200400135 ΜΕΧΙΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
Γ3 200300056 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γ3 200500289 ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ4 200500253 ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ4 200300060 ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Γ6 200100082 ΚΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γ7 200400323 ΤΣΑΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
Γ7 200400171 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
Γ8 200400141 ΜΙΧΟΣ-ΠΑΜΜΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ
Γ8 200400229 ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΛΙΔΑ

Νέος πίνακας με φοιτητές που οφείλουν έναν κύκλο ασκήσεων θα ανακοινωθεί λίαν προσεχώς.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή