ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Πέμπτη, 07-06-2007

Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3,
για φοιτητές που οφείλουν μία άσκηση

Συμπληρωματικές Εργαστηριακές Συνεδρίες Εργ.Φ3 θα πραγματοποιηθούν:

  • την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2007, 13:00-15:00.
  • την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007, 10:00-12:00.

Αναλυτικοί κατάλογοι ονομάτων και ωρών στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου (Παρασκευαστήριο). Προφανώς, πρέπει να προσέλθετε επαρκώς προετοιμασμένοι στην Άσκηση που οφείλετε.

Η γραπτή εργασία της συμπληρωματικής ασκήσεως πρέπει να παραδοθεί έως την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2007 το αργότερο, σε γραφείο που θα σάς υποδείξει ο αντίστοιχος για την άσκηση επιβλέπων της Συμπληρωματικής Άσκησης. Μη έγκαιρη επίδοση της εργασίας σας συνεπάγεται τον μηδενισμό της.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή