ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Τετάρτη, 13-06-2007

Προεγγραφές στο Εργ.Φ2 φοιτητών παλαιοτέρων ετών,
για ένα κύκλο ασκήσεων ή μία άσκηση

Καλούνται οι φοιτητές των παλαιοτέρων ετών (όχι οι πρωτοετείς με Α.Μ. 200600..., ούτε οι περσινοί 200500... των οποίων εκκρεμούν ακόμη Εργαστηριακές Ασκήσεις), οι οποίοι οφείλουν στο Εργ.Φ2 μίαν άσκηση ή έναν κύκλο (Β1-4 ή Β5-8), να προεγγραφούν, προσερχόμενοι στο γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Παρασκευαστήριο του Εργαστηρίου Φυσικής) και δηλώνοντας Ονοματεπώνυμο, Αριθμό Μητρώου, οφειλόμενη άσκηση ή οφειλόμενο κύκλο ασκήσεων, καθώς και δύο τμήματα (ημέρα-ώρα) όπου προτιμούν να ασκηθούν.

Τμήματα: Τετάρτη 10:00-12:30, Πέμπτη 09:00-11:30, 11:30-14:00, 14:00-16:30, 16:30-19:00.

Ημέρες προεγγραφών: Δευτέρα 18-06-2007 έως και Πέμπτη 21-06-2007. Ώρες προεγγραφών: 10:00-14:00.

Ημέρες ενάρξεως κύκλου ασκήσεων: Τετάρτη 27-06-2007 & Πέμπτη 28-06-2007. Διάρκεια κύκλου ασκήσεων: Τέσσερις (4) εβδομάδες.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή