ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ2

Παρασκευή, 22-06-2007

Άσκηση στο Εργ.Φ2 φοιτητών παλαιοτέρων ετών,
για ένα κύκλο ασκήσεων

Καλούνται οι φοιτητές των παλαιοτέρων ετών (όχι οι πρωτοετείς με Α.Μ. 200600..., ούτε οι περσινοί 200500... των οποίων εκκρεμούν ακόμη Εργαστηριακές Ασκήσεις), οι οποίοι ενεγράφησαν στο Εργ.Φ2 για έναν κύκλο ασκήσεων (Β1-4 ή Β5-8), να προσέλθουν για την πραγματοποίησή του, σύμφωνα με τον παρακάτω κατάλογο/πρόγραμμα που είναι επίσης ανηρτημένος στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής. Η σειρά των επομένων ασκήσεων ευρίσκεται στην σελίδα Εργ.Φ2.

Τονίζεται ότι όσοι προεγγράφησαν για την πραγματοποίηση ενός κύκλου ασκήσεων, ενώ είχαν σημειώσει απουσίες περισσότερες της μίας, να μην προσέλθουν, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας, υποχρεούνται να επαναλάβουν όλο το Εργ.Φ2.

Ημέρες ενάρξεως κύκλου ασκήσεων: Τετάρτη 27-06-2007 & Πέμπτη 28-06-2007. Διάρκεια κύκλου ασκήσεων: Τέσσερις (4) εβδομάδες.

Όσοι οφείλουν μία (1) άσκηση, θα ενημερωθούν εγκαίρως, πριν την πραγματοποίηση των Συμπληρωματικών Ασκήσεων (26-07-2007).

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή

A/A

Επίθετο

Όνομα

ΑΜ

Κύκλος

Ημέρα

Ώρα

Άσκηση Έναρξης

1

Πανόπουλος Παντελής

200100187

5-8

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β7

2

Σύψας Σπύρος

200000262

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

16:30-19:00

Β1

3

Αργυρόπουλος Σπύρος

200300020

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

16:30-19:00

Β1

4

Πετρέ Κων/νος

200200201

1-4

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β1

5

Οικονομόπουλος Ελευθέριος

200400170

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

14:00-16:30

Β7

6

Ντελακρούτ Γκιγιέρμο

200300167

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

14:00-16:30

Β7

7

Πλακιά Πηνελόπη

200200385

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

14:00-16:30

Β7

8

Βασδέκης Θοδωρής

200100417

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

14:00-16:30

Β5

9

Φαράκος Φώτης

200000357

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β1

10

Αλικάρη Παρασκευή

200100008

1-4

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β1

11

Τζαμπαζίδου Ευαγγελία

200400358

5-8

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β5

12

Βιρβίλη Βαρβάρα

200400349

5-8

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β5

13

Αρβανιτίδης Στυλιανή

200400013

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β5

14

Καρατζή Παναγιώτα

200400082

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β5

15

Μαρκάκη Αντώνης

200400127

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

16:30-19:00

Β5

16

Μεθυμάκη Γεωργία

200300137

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β7

17

Καλύβας Αλέξανδρος

11466

1-4

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β2

18

Χατζηγεωργίου Μιχάλης

200200370

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

14:00-16:30

Β1

19

Τζανακάκης Μάρκος

200400300

5-8

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β8

20

Καμηλάκη Μαρίκα

200300308

1-4

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β2

21

Παυλίδης Χρίστος

200300359

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

11:30-14:00

Β2

22

Αντωνίου Αικατερίνη

200300012

5-8

ΤΕΤΑΡΤΗ

10:00-12:30

Β6

23

Αραπίδης Ανάργυρος

200300328

1-4

ΠΕΜΠΤΗ

16:30-19:00

Β1