ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ3

Τετάρτη, 04-07-2007

Συμπληρωματική Άσκηση Εργ.Φ3,
για φοιτητές που οφείλουν μία άσκηση

Συμπληρωματικές Εργαστηριακές Ασκήσεις Εργ.Φ3 θα πραγματοποιηθούν:

  • την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2007, 11:00-13:00.
  • την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2007, 11:00-13:00.

Αναλυτικοί κατάλογοι ονομάτων και ωρών στους Πίνακες Ανακοινώσεων του Εργαστηρίου Φυσικής, έξω από το γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου (Παρασκευαστήριο). Προφανώς, πρέπει να προσέλθετε επαρκώς προετοιμασμένοι στην Άσκηση που οφείλετε.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή