ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Δευτέρα, 24-09-2007

Έναρξη στο Εργ.Φ1

Τα Εργαστήρια Φυσικής ξεκινούν από την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007 με τις Εισαγωγικές Διαλέξεις επί της Θεωρίας Σφαλμάτων, στο Αμφιθέατρο Αρίσταρχος.

Πρέπει να το παρακολουθήσουν οι φετινοί πρωτοετείς, οι εκ πολυτέκνων και πολυμελών οικογενειών προερχόμενοι, οι επιτυχόντες εκ Κύπρου, ομογενείς και αλλοεθνείς, καθώς και οι περσινοί πρωτοετείς ή παλαιοτέρων ετών φοιτητές που μετεγγράφησαν στο Τμήμα μας και οφείλουν το Εργ.Φ1.

Οι Εισαγωγικές αυτές Διαλέξεις αποτελούν ουσιαστικό και αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης των φοιτητών στο Εργαστήριο Φυσικής Ι και είναι ειδικώς σχεδιασμένες για να τους εισάγουν στο πρόβλημα της μέτρησης, την θεωρία σφαλμάτων, τρόπο υπολογισμού σφάλματος, πώς γίνεται ένα πείραμα, καθώς επίσης πώς γράφεται η εργασία με τα αποτελέσματα, πώς λειτουργεί το Εργαστήριο, ποιοι οι κανονισμοί, πώς διενεργείται η εξέταση κλπ. Θα δοθούν παραδείγματα εφαρμογής και θα γίνουν επιδείξεις με Νέες Τεχνολογίες. Θα διανεμηθεί το ανάλογο έντυπο υλικό.

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική.

Μετά από τις Εισαγωγικές Διαλέξεις θα ξεκινήσουν οι Εργαστηριακές Ασκήσεις στις αίθουσες του Εργαστηρίου (ισόγειο κτιρίου IV), κατόπιν φυσικά, εγγραφών σε επί μέρους τμήματα, που θα λάβει χώρα σύμφωνα με προσεχή ανακοίνωση. Στην πρώτη Εργαστηριακή Συνεδρία θα λάβει χώρα εξέταση επί της ύλης των Εισαγωγικών Διαλέξεων.

Οι εισαγωγικές διαλέξεις διαρκούν δυόμισι εβδομάδες και παραδίδονται σε δύο τμήματα αναλόγως του επιθέτου:

(Α) Όσων το Επώνυμο
αρχίζει από Α έως και ΜΑ

(Β) Όσων το Επώνυμο
αρχίζει από ΜΕ έως και Ω

Ημέρα και ώρα

Ημέρα και ώρα

1. Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007, 16:00-18:00 1. Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2007, 16:00-18:00
2. Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2007, 16:00-18:00 2. Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2007, 16:00-18:00
4. Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2007, 16:00-18:00 3. Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007, 15:00-17:00
4. Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2007, 16:00-18:00
5. Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007, 13:00-15:00
Αλλαγή τμήματος επιτρέπεται σε περιπτώσεις σοβαρού κωλύματος

Επίσης, προτείνεται για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας, η τακτική επίσκεψη στον ιστότοπο του Εργαστηρίου Φυσικής http://physlab.phys.uoa.gr. Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή