ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
Εργ.Φ1

Πέμπτη, 06-12-2007

Εγγραφή στο Εργ.Φ1 όσων οφείλουν ένα κύκλο ασκήσεων

Όσοι φοιτητές παλαιοτέρων ετών οφείλουν έναν πλήρη κύκλο εργαστηριακών ασκήσεων στο Εργ.Φ1, προσκαλούνται να το δηλώσουν στο Γραφείο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Εργαστηρίου Φυσικής (Παρασκευαστήριο), από Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2007, έως το αργότερο την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2007, καταθέτοντας τα απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Α.Μ., ακαδημαϊκό έτος εκτελέσεως των ασκήσεων, ποιον κύκλο οφείλουν).

Ο κύκλος που οφείλουν θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση σε ένα από τα παρακάτω Τμήματα, αναλόγως των κενών που θα παρουσιασθούν: Πέμπτη 09:00-11:30 ή 11:30-14:00 ή 14:00-16:30 ή 16:30-19:00.

Οι Εργαστηριακές Ασκήσεις για κάποιους από τους φοιτητές αυτούς θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007, ενώ για τους υπολοίπους την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007.

Προσοχή: Πρέπει να παραλάβετε το νέο φυλλάδιο και το CD με το διδακτικό υλικό για το Εργ.Φ1.

Εκ του Εργαστηρίου


Επιστροφή